Προστασία δεδομένων

Άρθρο 1 Γενικά στοιχεία
Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (π.χ. προσφώνηση, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός πιστωτικής κάρτας) μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της γερμανικής και της ενωσιακής (ΕΕ) νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων. Οι ακόλουθοι κανόνες σάς ενημερώνουν επίσης, εκτός από τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες, τις νομικές βάσεις και τις περιόδους αποθήκευσης, για τα δικαιώματά σας και τους υπευθύνους επεξεργασίας των δεδομένων σας. Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων αφορά μόνο στους ιστοτόπους μας. Εφόσον μεταβείτε σε άλλες σελίδες μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στις σελίδες μας, ενημερωθείτε από εκεί για τον χειρισμό των δεδομένων σας που ισχύει σε κάθε περίπτωση.

 

Άρθρο 2 Επεξεργασία δεδομένων για εκτέλεση σύμβασης
(1) Σκοπός επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, απαιτούνται για τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία μας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παράσχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Όμως, χωρίς να μας γνωστοποιήσετε τη διεύθυνσή σας, δεν μπορούμε να σας στείλουμε το προϊόν. Για ορισμένους τρόπους πληρωμής, χρειαζόμαστε τα απαιτούμενα στοιχεία πληρωμής, για να τα προωθήσουμε σε έναν εντεταλμένο από εμάς πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας γίνεται για τον σκοπό εκτέλεσης της σύμβασης.

Αν μας απευθύνετε κάποιο ερώτημα πριν τη σύναψη της σύμβασης μέσω e-mail, φόρμας επικοινωνίας κ.λπ., επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που λαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο για να προβούμε σε προσυμβατικές ενέργειες και να απαντήσουμε λόγου χάρη στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας.

(2) Νομική βάση

Η νομική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 β) του ΓΚΠΔ.

(3) Κατηγορίες αποδεκτών

Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς, πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, κατά περίσταση συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) και διανομείς (dropshipping).

(4) Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τα απαιτούμενα δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης μέχρι το πέρας των προβλεπόμενων περιόδων νόμιμης και, κατά περίσταση, συμβατικής εμπορικής εγγύησης.

Διατηρούμε τα απαιτούμενα δεδομένα σύμφωνα με την εμπορική και φορολογική νομοθεσία για τα εκ του νόμου προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, συνήθως για δέκα έτη (πρβλ. άρθ. 257 του γερμανικού Εμπορικού Κώδικα, άρθ. 147 του γερμανικού Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας).

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων διαγράφονται, εφόσον τα μέτρα έχουν ληφθεί και καθίσταται σαφές ότι δεν θα ακολουθήσει σύναψη σύμβασης.

 

Άρθρο 3 Διαδικτυακή ανάλυση με το Google Analytics
(1) Σκοπός επεξεργασίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα «cookies», δηλαδή αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση χρήσης του ιστοτόπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται μέσω του cookie σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Αν ενεργοποιήσετε την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης ΙΡ σας στον ιστότοπο, η Google θα περικόπτει προηγουμένως τη διεύθυνση ΙΡ σας, ωστόσο εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP θα διαβιβάζεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Με εντολή του διαχειριστή του ιστοτόπου, η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς, για την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες στον ιστότοπο και για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών στον διαχειριστή του ιστοτόπου που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου και του διαδικτύου.

(2) Νομική βάση

Η νομική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ.

(3) Έννομο συμφέρον

Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για σκοπούς βελτιστοποίησης και μάρκετινγκ.

(4) Κατηγορίες αποδεκτών

Η Google και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της.

(5) Διαβίβαση σε τρίτες χώρες

Η Google Ireland Limited είναι συνδεδεμένη επιχείρηση με την Google LLC. Η Google LLC εδρεύει στις ΗΠΑ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) και έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης «Privacy Shield» για την προστασία των δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη σύμβαση διασφαλίζει την τήρηση του επιπέδου προστασίας των δεδομένων που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(6) Διάρκεια αποθήκευσης

Απεριόριστη

(7) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies με την ανάλογη ρύθμιση στο λογισμικό περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι, σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και αφορούν τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), όπως επίσης και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από την Google, αν εκτελέσετε λήψη και εγκαταστήσετε το διαθέσιμο plugin για το πρόγραμμα περιήγησης από τον εξής σύνδεσμο: optout

 

Άρθρο 4 Έλεγχος φερεγγυότητας μέσω της Klarna
Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες διατάξεις προστασίας δεδομένων, εφόσον αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληρωμών της Klarna:

http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

 

Άρθρο 5 Πληροφορίες για τα cookies
(1) Σκοπός επεξεργασίας

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται cookies που είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται αντίστοιχα από το πρόγραμμα περιήγησης στο σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας, αλλά όχι μόνιμα. Τα συγκεκριμένα cookies επιτρέπουν π.χ. την τοποθέτηση διαφόρων προϊόντων σε ένα καλάθι αγορών.

Άλλα cookies παραμένουν μόνιμα και αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στην επόμενη επίσκεψή σας. Αυτά τα cookies σάς δίνουν λόγου χάρη τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε μόνιμα τους κωδικούς πρόσβασης για έναν λογαριασμό χρήστη.

(2) Νομική βάση

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 α) του ΓΚΠΔ.

Έχετε δώσει κατά περίσταση την ακόλουθη ρητή συγκατάθεσή σας:

Αποδέχομαι τα cookies

(3) Διάρκεια αποθήκευσης

Τα cookies που είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους διαγράφονται κατά κανόνα με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Η διάρκεια αποθήκευσης των μόνιμων cookies διαφέρει και κυμαίνεται από λίγα λεπτά μέχρι αρκετά χρόνια.

(4) Δικαίωμα ανάκλησης

Αν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των συγκεκριμένων cookies, απενεργοποιήστε την αποδοχή τους στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη μόνιμη αποθήκευση διαγράφοντας τα αποθηκευμένα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης.

 

Άρθρο 6 Social plugins του Facebook και του Twitter
(1) Χρησιμοποιούμε social plugins του facebook.com το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ. Μπορείτε να εντοπίσετε τα plugins από το λογότυπο Facebook ή την προσθήκη «Facebook Social Plugin». Αν, για παράδειγμα, κάνετε κλικ στο κουμπί «Μου αρέσει» ή κάνετε κάποιο σχόλιο, η αντίστοιχη πληροφορία θα διαβιβαστεί από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στο Facebook και θα αποθηκευτεί εκεί. Επιπλέον, το Facebook δημοσιοποιεί τις προτιμήσεις σας στους φίλους σας στο Facebook. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την εμφάνιση της σελίδας μας απευθείας στον λογαριασμό σας. Ακόμη κι αν δεν είστε συνδεδεμένοι ή δεν διαθέτετε καν λογαριασμό στο Facebook, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε διαβιβάζει πληροφορίες (π.χ. ποιον ιστότοπο επισκεφθήκατε, τη διεύθυνση IP σας), οι οποίες αποθηκεύονται από το Facebook. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων σας από το Facebook, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στις υποδείξεις για την προστασία δεδομένων του Facebook. Αν δεν επιθυμείτε το Facebook να αντιστοιχίζει με τον λογαριασμό σας στο Facebook τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς μέσω των ιστοτόπων μας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook προτού επισκεφτείτε τους ιστοτόπους μας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τελείως τη φόρτωση των Facebook plugins με add-ons για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, π.χ. με το «Facebook Blocker» (Facebook).(2) Χρησιμοποιούμε με το Twitter και τις λειτουργίες Re-Tweet τα επονομαζόμενα «social plugins» του twitter.com, τα οποία διαχειρίζεται η Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Τα plugins επισημαίνονται με ένα λογότυπο του Twitter, όπως π.χ. το μπλε «πουλί του Twitter». Αν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Re-Tweet, οι ιστότοποι που επισκέπτεστε θα γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη και θα συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων σας από το Twitter, καθώς και με τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στις υποδείξεις για την προστασία δεδομένων του Twitter. Αν δεν επιθυμείτε το Twitter να αντιστοιχίζει με τον λογαριασμό σας στο Twitter τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με την παρουσία μας στο διαδίκτυο, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Twitter προτού επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τελείως τη φόρτωση των Twitter plugins με add-ons για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, π.χ. με το Skript-Blocker (NoScript).

 

Άρθρο 7 Ενημερωτικό δελτίο
(1) Σκοπός επεξεργασίας

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς, δηλ. με το ενημερωτικό δελτίο σάς ενημερώνουμε ιδίως για προϊόντα από την γκάμα μας. Για στατιστικούς λόγους, μπορούμε να καταγράφουμε σε ποιους συνδέσμους του ενημερωτικού δελτίου κάνετε κλικ. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα συγκεκριμένο άτομο που έκανε κλικ. Έχετε δώσει ειδικά ή κατά περίσταση την ακόλουθη ρητή συγκατάθεσή σας κατά την υποβολή της παραγγελίας: Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

(2) Νομική βάση

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 α) του ΓΚΠΔ.

(3) Κατηγορίες αποδεκτών

κατά περίσταση, εταιρείες αποστολής ενημερωτικών δελτίων

(4) Διάρκεια αποθήκευσης

Η διεύθυνση e-mail σας αποθηκεύεται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μόνο για την επιθυμητή διάρκεια εγγραφής.

(5) Δικαίωμα ανάκλησης

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας με μελλοντική ισχύ. Αν δεν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο, τότε μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ως εξής: Μέσω συνδέσμου κατάργησης εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο

 

Άρθρο 8 Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων
Αν δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, είστε υποκείμενο των δεδομένων υπό την έννοια του ΓΚΠΔ και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα απέναντι σε εμάς ως υπεύθυνο επεξεργασίας:1. Δικαίωμα πρόσβασης

Με βάση το άρθ. 15 του ΓΚΠΔ μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλουμε σε επεξεργασία.2. Δικαίωμα διόρθωσης

Αν τα στοιχεία που σας αφορούν δεν ισχύουν (πλέον), μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους σύμφωνα με το άρθ. 16 του ΓΚΠΔ. Αν τα δεδομένα σας είναι ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε τη συμπλήρωσή τους.3. Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υπό τις προϋποθέσεις του άρθ. 17 του ΓΚΠΔ.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθ. 18 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν.5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθ. 20 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.6. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης στο πλαίσιο της προστασίας δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθ. 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη δήλωση συγκατάθεσης στο πλαίσιο της προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει γίνει βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται.7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθ. 77 του ΓΚΠΔ, να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή (συγκεκριμένα, στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας, τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης).

Λάβετε επίσης υπόψη σας το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθ. 21 του ΓΚΠΔ:α) Γενικά: απαιτείται αιτιολογημένη εναντίωση

Αν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν γίνεται

- για τη διαφύλαξη του κυρίαρχου έννομου συμφέροντός μας (νομική βάση κατά το άρθ. 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ) ή

- προς το δημόσιο συμφέρον (νομική βάση κατά το άρθ. 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ),

έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των διατάξεων του ΓΚΠΔ.Στην περίπτωση εναντίωσης, δεν υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.β) Ειδική περίπτωση απευθείας εμπορικής προώθησης: αρκεί η απλή εναντίωση

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αναφέρετε τους λόγους, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εφόσον σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.Όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

 


Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:
LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
Τηλέφωνο: 0731/1420-0
info@liqui-moly.de