Privacyverklaring

Liqui - Moly GmbH


§ 1 Algemeen

Uw persoonsgebonden gegevens (bijv. uw aanspreektitel, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditkaartnummer) worden door ons uitsluitend binnen het kader van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetzes - BDSG) van de Bondsrepubliek Duitsland verwerkt. De volgende voorschriften informeren u over de wijze, omvang en oogmerk van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgebonden gegevens. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze webpagina's. Indien u via links op onze pagina's wordt doorgeleid naar andere webpagina's, gelieve u zich daar omtrent de betreffende omgang met uw gegevens te informeren.


§ 2 Persoonlijke gegevens

De door u verstrekte persoonsgebonden gegevens, zoals uw naam, postadres en e-mailadres, worden opgeslagen voor contactdoeleinden. Indien en voor zover daarna geen contractuele verbintenis wordt aangegaan, worden deze gegevens weer door ons verwijderd, tenzij u zich met de opslag daarvan uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.


§ 3 Webanalyse met Google Analytics

Deze website maat gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zog. 'cookies', d.w.z. tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA gezonden en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP- adres door Google evenwel in landen van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gezonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten op te stellen en om overige met het websitegebruik en het internetgebruik verband houdende diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw internetbrowser doorgezonden IP-adres wordt niet met andere data van Google gekoppeld. U kunt de installatie van de cookies via een daartoe strekkende instelling van uw browser software blokkeren; wij attenderen u er wel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van onze internetpagina's gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: optout


§ 4 Informatie over cookies

(1) Wij gebruiken cookies voor het optimaliseren van onze internetpresentatie. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die in het werkgeheugen van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden na het sluiten van de browser weer verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer (langdurige cookies) en herkennen uw browser terug bij uw volgende bezoek. Op die manier kunnen wij u een betere toegang tot onze webpagina verschaffen.

(2) U kunt de opslag van cookies verhinderen, door in uw browserinstellingen 'cookies blokkeren'te selecteren. Dit kan evenwel leiden tot een beperkte werking van onzeaanbiedingen.


§ 5 Newsletter 

Bij aanmelding voor de Newsletter wordt uw e-maildadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich voor ontvangst van de Newsletter afmeldt. Afmelding is te allen tijde mogelijk. De volgende akkoordverklaring heeft u afzonderlijk dan wel in het kader van de bestelprocedure uitdrukkelijk verstrekt: Newsletter abonneren. Ja, ik wil graag gratis via de Newsletter over actuele producten, nieuws en aanbiedingen van LIQUI-MOLY worden geïnformeerd. Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres en van de bovengenoemde persoonsgebonden gegevens. Deze gegevens worden gebruikt, om individuele product- en service-aanbiedingen aan mij aan te bevelen en de Newsletter-service voortdurend te verbeteren. Herroeping is te allen tijde mogelijk. Bijzonderheden over het herroepen van uw toestemmingsverklaring en het gebruik van uw gegevens vindt u in de privacyverklaring en in elke Newsletter.
Uw toestemmingsverklaring kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Indien u de Newsletter niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op de volgende wijze afmelden voor ontvangst: Elke Newsletter biedt de mogelijkheid voor afmelding.


§ 6 Informatie

Op grond van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en evt. het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen via het volgende e-mailadres: info@liqui-moly.de