Pastor

En pasta har i princip sammansättning som ett smörjfett. Det är andelen torrsmörjmedel som är den huvudsakliga skillnaden mellan de båda produktkategorierna. Smörjfetter innehåller upp till 10% torrsmörjmedel medan de i pastor utgör mellan 30 och 70% av innehållet. Pastor från LIQUI MOLY säkerställer tillförlitliga smörj-, avskiljnings- och korrossionsskyddande egenskaper.

Shop By

  1. Kategori
  2. Innehåll
Sida: 
  1. 1
  2. 2
Sida: 
  1. 1
  2. 2